Wonen in de Kersentuin

 

Wonen in de Kersentuin

Wonen in de Kersentuin: een groene buurt met aandacht voor elkaar en onze omgeving. Dat doen we nu al sinds 2003. We hebben onze buurt als bewoners zelf ontwikkeld en zijn nog steeds in beweging. Met nieuwe bewoners en nieuwe initiatieven maar trouw aan onze idealen. In de Kersentuin laten we zien dat bij de bouw en inrichting van een nieuwe buurt veel aan bewoners kan worden overgelaten. We laten zien hoe mensen met elkaar kunnen samenwonen, samenleven en samenwerken; met aandacht voor elkaar én voor het milieu. Dat vraagt wel eigen inzet. Veel mensen zijn bereid zich in te zetten en sluiten zich ergens bij aan of bieden buren een helpende hand. Natuurlijk is de Kersentuin ook een buurt net als alle andere buurten. Met gewone mensen met hun eigen gewone dingen die prettig samen willen wonen.

Pim: “Na zeven jaar brainstormen en vergaderen is de Kersentuin er uiteindelijk gekomen. Het is allemaal de moeite waard geweest. We wonen hier nog steeds met veel plezier.”

naar boven


Duurzaam en sociaal

De 94 woningen van de Kersentuin liggen in twee straten: de Atalantahof en de Aureliahof. De woningen zijn duurzaam, flexibel, compact, levensloopbestendig en gedeeltelijk uitbreidbaar gebouwd. Elke woning is anders van indeling. De straten zijn autoluw en daarmee kindvriendelijk en er is veel groen. De buurt bestaat uit koop- en sociale-huurwoningen, want we willen een gevarieerde groep bewoners. Er zijn kleinere appartementen, grote eengezinswoningen, woon-werkwoningen en gelijkvloerse woningen voor mindervaliden.

We willen in de Kersentuin veel samen doen. De meesten in ieder geval. Daarom hebben we gemeenschappelijke voorzieningen zoals tuinen, projecthuis, speelvoorzieningen, parkeergarage, wasmachineruimte en gereedschap. Op het online forum van de Kersentuin weten mensen elkaar te vinden om dingen te lenen, hulp te vragen of initiatieven aan te kondigen.

naar boven


Een buurt voor iedereen

Door de veelzijdigheid aan woningen woont in de Kersentuin een gemêleerde groep mensen: jongeren en ouderen, meer en minder draagkrachtigen, alleengaanden en gezinnen met kinderen, thuiswerkers en mensen die buiten de deur werken, validen en mindervaliden. Wat we met elkaar gemeen hebben is dat we het leuk vinden om op een goede manier met elkaar en de omgeving om te gaan. Maar ook daar zijn verschillen. De een woont prettig in een mooie groene omgeving, een ander is meer gericht op het milieu en weer een ander heeft meer contact met buren.

Bewoners bedenken en realiseren

De Kersentuin is van ons allemaal. Mensen die een goed idee hebben gaan aan de slag en betrekken anderen daarbij. We kennen elkaar en als je iemand nodig hebt met een speciale vaardigheid is er altijd wel iemand die je daar het beste voor kunt vragen. Het bestuur coördineert de bewonersvereniging en zaken die geld kosten hebben toestemming nodig van het bestuur of de algemene ledenvergadering. Er zijn werkgroepen die het voorbereidende werk doen. Samen ontwikkelen we als bewoners veel en we voeren dat ook samen uit.  Zo zijn collectief zonnepanelen ingekocht en is de verlichting in de parkeergarage aangepast naar led-verlichting die op beweging  reageert. Ook het groen in de wijk blijft in beweging. Natuurlijk omdat het groeit, maar soms blijkt ook dat een ontwerp niet helemaal meer past bij onze wensen. Ook dat pakken we dan aan.

Ronja: “Ik heb een kindermoestuin maar de kleigrond was zó hard. Pappa en mamma moesten steeds spitten want mij lukte het niet. Dat vond ik jammer. Toen heb ik de moestuinbakken verzonnen en die hebben we nu. En met de bakken eten de slakken ook minder uit mijn tuintje op. Want eerder dan zag ik een radijs en die was dan, hup, weg!”

Danny: “In 2017 hebben we met de “LED boys” alle bestaande TL- en spaarverlichting vervangen door hoogwaardige dynamische LED verlichting. Als Kersentuin willen we graag voorop lopen met duurzaamheid. Energie besparen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. In zo’n “project” leer je je buurmannen op een andere manier kennen, dat schept een band. Wat hebben we gezamenlijk een boel kennis en kwaliteiten in huis. #omtrotsoptezijn”

naar boven


Elkaar treffen

De plekken waar Kersentuiners – jong en oud – elkaar vooral ontmoeten zijn de tuinen en het projecthuis. Doordat iedereen wat kan doen en als dat nodig is meestal hulp kan krijgen, leidt het wonen in de Kersentuin bij de meesten tot een rijk sociaal leven en een stevige sociale cohesie. Mensen vinden elkaar gemakkelijk, ontwikkelen gezamenlijk ideeën, lossen samen problemen op, steunen en helpen elkaar, hebben plezier met elkaar en geven elkaar ook de ruimte. Dat betekent niet dat er nooit wat mis gaat, we zijn niet allemaal hetzelfde en begrijpen elkaar niet altijd of hebben een andere voorkeur. In een enkel geval kan dat leiden tot scherpe discussies, maar onze ervaring is dat het meestal opgelost wordt met compassie voor elkaar.

Toine: “Ik ben hier komen wonen vanwege de groene straten en de gezamenlijke tuinen. En het buurtgevoel; vriendelijke mensen die bereid zijn elkaar even te helpen. En dan ook nog een comfortabel en toch ook duurzaam huis. De wens, die ik al vier jaar had om hier te komen wonen, is uitgekomen.”

Projecthuis

Midden in de Kersentuin staat ‘het projecthuis’. Dit omvat een kleine vergaderruimte, een wasmachineruimte en een centrale ontmoetingsruimte met keuken. Deze ruimte vormt dé plek om elkaar te ontmoeten, van gedachten te wisselen en gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Uiteraard hebben alle leden van de Kersentuin vrij toegang tot het projecthuis en kunnen ze deze ook voor eigen gebruik reserveren. Ook verhuur aan derden is mogelijk. Hier lees je meer.

Esther: “In het projecthuis is van alles te doen. Ik kom regelmatig naar een passieavond waar bewoners iets vertellen over hun passie. Heel leuk om zo meer van elkaar te weten te komen. Het jaarlijkse tafeltennistoernooi sla ik ook nooit over. Verder is er elke week een koffieochtend, vaak ook een vrijdagavondborrel. En natuurlijk de lunch tijdens de tuinwerkdagen.”

 Virtueel ontmoeten

Sinds het begin van De Kersentuin hebben we een online forum. Dit is nog steeds – naast bijvoorbeeld diverse WhatsApp-groepen – een succesvol communicatiemiddel: bewoners kunnen activiteiten in en in de nabijheid van de Kersentuin aankondigen, er is een eigen marktplaats voor verkoop, ruil of lenen van voorwerpen, vergaderstukken staan er op en er worden vragen gesteld én beantwoord.
Bij de bouw werd – geheel in eigen beheer – een glasvezelnetwerk aangelegd, in die tijd uniek. Dit Kersnet bestaat nog steeds: internet en telefonie goedkoop in eigen beheer. Overigens hebben niet alle bewoners voor een aansluiting gekozen, iedere bewoner is vrij om zijn eigen keuzes daarin te maken.

naar bovenGroene oase

De Kersentuin is een bijzondere groene oase. Er zitten hier dan ook veel vogels, vlinders en insecten en er zijn veel egels. Meer dan in andere nieuwbouwwijken. Dat is gelukt door bij de bouw al ruimte te maken voor groen en beestjes. De Kersentuin heeft een verzonken parkeergarage, waardoor we minder buiten parkeren en een deel van de straat als groene ruimte ingericht is.  Het openbare groen wordt in goed overleg met de gemeente Utrecht in eigen beheer onderhouden. Daarnaast is er groen van ons samen: we hebben een kleinere privé-tuin en de rest is samengevoegd tot gemeenschappelijke tuinen.  Samen met een aantal ecologische hoveniers werken we op tuinwerkdagen aan het onderhoud van het openbare en gemeenschappelijke groen.

Rob: “Ik ben nog steeds trots op ons amfitheater. Met een paar buren hebben we het ontwerp gemaakt en daarna met veel Kersentuiners zelf gebouwd. Iemand kon een graafmachine bedienen en ook kinderen hielpen mee. Echt teamwork! In het amfitheater kunnen zeker honderd mensen zitten. Kinderen spelen er graag en we gebruiken het voor zondagochtendconcerten en natuurlijk voor het jaarlijkse zomerfeest.”

We hebben ook zorg voor dieren. Bij de beplanting is extra gelet op nestmogelijkheden voor vogels, bij de bouw zijn nesten voor koolmezen in de gevel en gierzwaluwnesten aan de onderkant van de dakgoot geplaatst. Ook zijn er voegen opengelaten voor vleermuizen. En met heggen als erfafscheiding en een houtril proberen we egels het naar de zin te maken.

Evert: “Bij de aanleg van het groen hebben we ervoor gekozen elk deel van de tuin naar een thema in te richten. Zo hebben we een zintuigentuin vol geurende planten, een kruidentuin waar iedereen uit kan plukken, een heemtuin en bessentuinen. Verder is er een kersenbongerd, een echt kersenbos en een daktuin met struiken en planten die niet te diep wortelen. Ieder jaargetijde is er in de Kersentuin wat moois te vinden.”

naar boven


Wonen en milieu

De zonnepanelen en het groen zijn de eerste blikvanger van de Kersentuin. Minder zichtbaar maar minstens zo belangrijk zijn de milieumaatregelen die bij de bouw genomen zijn: het gebruik van duurzame en herbruikbare materialen, goede isolatie, zuidoriëntatie van de woningen, ideale dakhelling voor zonnepanelen, gebruik van zonne-energie, lage-temperatuurverwarming en stadsverwarming maken de woningen energiezuinig. We waren in 2003 echte pioniers op het gebied van duurzaam bouwen.  Meer in detail weten welke milieumaatregelen er genomen zijn? Lees dan hier verder.

Duurzaam mobiel

Om meer groen te kunnen aanleggen is een parkeergarage gebouwd. Dat is uniek voor een relatief klein project in een nieuwbouwwijk buiten het centrum van de stad. Het beperkte aantal parkeerplaatsen buiten maakt het mogelijk het groen tot aan de voordeur te laten doorlopen.

Al bij de bouw van onze wijk hebben we bewust ingezet op het terugdringen van autobezit en autogebruik. Auto’s delen wilden we. We zijn in zee gegaan met Wheels4all (nu MyWheels), een landelijk autodeelplatform.

Gudule: “We zijn het begonnen met één deelauto en acht gezinnen. Nu zijn er drie deelauto’s en nog eens vijf vlakbij en doen wel 20 gezinnen mee. Naast ‘echte’ deelauto’s delen ook veel mensen hun eigen auto met anderen. Elke gedeelde auto scheelt toch weer ruimte op straat. En dat is weer plek voor groen en kinderen.”

Naast het gebruiken van deelauto’s heeft de Kersentuin een deelbakfiets, bolderkarren en een kinderbakfiets. De wijk ligt naast de HOV-busbaan en twee treinstations liggen op korte afstand. De parkeergarage is een dure voorziening. Mensen met een eigen auto die geen eigen parkeerplek hebben gekocht, betalen extra contributie.

naar boven