Handreiking - Omgaan met ambities

Het wordt niet zomaar een wijk, maar een wijk met ambities. Anders kun je beter een gewoon huis kopen. Maar wat gebeurt er met je eigen ambities als je concessies moet doen aan de anderen, of aan de harde werkelijkheid?


Wat er gelukt is, kun je zien, in De Kersentuin: een duurzame, sociale en groene wijk. Op de website valt daar meer over te lezen. En de Kersentuiners laten graag zien wat er allemaal tot stand is gebracht.
Maar als je zo'n project start, is het toch goed om van tevoren te beseffen niet alle wensen van iedereen uitgevoerd kunnen worden. Wat is er niet gelukt? En hoe gingen de Kersentuiners daarmee om?

Concessies aan elkaar

In de kerngroep was er eerst een tegenstelling tussen de 'sociale groep' en de 'milieu-groep'. Kortweg: stop je geld en energie in gemeenschappelijke sociale voorzieningen, of in maatregelen die je energierekening omlaag brengen?
Hoewel de uitgangspunten op een bepaald moment met elkaar waren verzoend, kwamen dit soort belangentegenstellingen voortdurend terug. Zo is er ongeveer tot de dag van oplevering discussie geweest over een ruimte voor gemeenschappelijke wasmachines: zou die ruimte wel voldoende worden gebruikt?

Concessies aan financiŽn: Centraal Wonen

Uitgangspunt was om binnen De Kersentuin op kleinere schaal een centraal-wonenproject te realiseren. De deelnemende gezinnen (15 huishoudens) zouden voor hun eigen activiteiten een gezamenlijke 'huiskamer' bouwen (dit geheel los van het andere, wel gerealiseerde idee, het projecthuis). Maar de gezamenlijke huiskamer bleek uiteindelijk niet haalbaar vanwege de kosten en juridische haken en ogen. Hierdoor haakte een deel van deze groep uiteindelijk af en is de beoogde ruimte een gewoon appartement geworden.

Concessies aan financiŽn: tegenvallers

Tijdens de onderhandelingen met de aannemer bleken de kosten bijna 5% te hoog uit te komen, door prijsstijgingen en doordat een aantal factoren niet meeberekend bleken. Er moest worden bezuinigd, onder andere door keuze voor andere gevelbekledingspanelen, voor dakisolatie met glaswol in plaats van cellulose en het weglaten van plinten en schilderwerk.

Concessies tijdens bouw

Tijdens de bouw bleken er veel concessies op milieugebied nodig. Zo is er toch PUR-schuim toegepast om spleten te dichten, omdat de spleten te groot bleken voor het eerder gekozen materiaal.
Ook bleken sommige milieuvriendelijke materialen op het moment van bouw niet leverbaar.
De indruk bestaat dat de aannemer hierbij De Kersentuin regelmatig met voldongen feiten confronteerde (Verder lezen: Samenwerking met adviseurs en uitvoerders)).

Proces op gang houden

Concessies zijn onvermijdelijk. Uiteindelijk gaat het erom of je het proces op gang kunt houden met de mensen die het met elkaar eens kunnen worden. Welke concessies acceptabel zijn en welke niet, is een afweging die iedereen uiteindelijk voor zichzelf moet maken. En daarbij vallen altijd mensen af.

Bij De Kersentuin haakten mensen om inhoudelijke redenen af, maar vaak ook omdat het proces te lang duurde. Zij konden vanwege woningnood of gezinssituatie niet langer wachten op de voltooiing van De Kersentuin. Hun plaatsen werden ingenomen door nieuwkomers; met nieuwe ideeŽn, nieuwe idealen en nieuwe moed.

Het bleek van groot belang deze nieuwkomers snel op de hoogte te brengen van de uitgangspunten en de verworvenheden van De Kersentuin. Daarmee voorkom je dat er nieuwe discussies ontstaan over besluiten die in het verleden genomen zijn.
Nieuwkomers moesten zich daaraan conformeren. Dat bleek voor enkelen niet eenvoudig.


< Naar inhoud handreiking
Laatst bezochte pagina'sHuidige pagina
Omgaan met ambities

Snel naar...
Home
Contact
Colofon